Remedial teaching, bijles & cito-training

Wij beschikken over jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van leerproblemen!

Uncategorized

RT_logo

Welkom op de website van RT Praktijk Zaanstad. Soms gaat het leren niet vanzelf en is er extra begeleiding nodig. RT praktijk Zaanstad kan daarbij passende ondersteuning op maat bieden. RT praktijk Zaanstad is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching. De begeleiding wordt gegeven door mij, Conny van Lauernesse, gediplomeerd Remedial Teacher en M SEN lees- en dyslexiespecialist.

Ieder kind is uniek in zijn eigen manier van leren, zijn eigen sociale vaardigheden en zijn eigen capaciteiten. RT praktijk Zaanstad werkt vanuit die mogelijkheden, want van daaruit kun je verder bouwen en succeservaringen opdoen.

Leerachterstanden kunnen ontstaan door een aangeboren beperking (dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-Nos, etc.) of doordat het kind door omstandigheden onderwijs heeft ‘gemist’ of omdat het kind meer instructie nodig heeft om de informatie te verwerken. De praktijk biedt hulp aan kinderen met specifieke leerproblemen op het gebied van: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, dyslexie/dyscalculie, citotraining, studievaardigheden & werkhouding/concentratie.   Voor scholen In het kader van het passend…

Na uw telefoontje of e-mail naar de praktijk wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend intake gesprek. Wanneer besloten wordt tot behandeling wordt er een handelingsplan gemaakt. Uw kind komt één keer per week naar de praktijk. De les duurt een uur. Wanneer het kind erg jong is of een ernstig concentratieprobleem heeft wordt de begeleidingstijd hierop aangepast. De duur…

Intake gesprek Gratis Onderzoek 50 euro per uur Voorgesprek, onderzoek, verslag en handelingsplan. Individuele begeleiding 50 euro per uur (inclusief voor- en nawerk, materiaal, tussentijdse- en eindverslaglegging, contact met school) ➢ De afgesproken lestijden zijn bindend. Bij verzuim dient u zich af te melden. ➢ Aan het eind van elke maand krijgt u de rekening thuisgestuurd. U wordt verzocht deze binnen…

RT Praktijk Zaanstad Conny van Lauernesse D.H. Camarastraat 22 1507 CS Zaandam T.  06 – 219 781 84 E. info@rtpraktijkzaanstad KvK 34360337 Amsterdam