Remedial teaching, bijles & cito-training

Wij beschikken over jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van leerproblemen!

Voor wie

Leerachterstanden kunnen ontstaan door een aangeboren beperking (dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-Nos, etc.) of doordat het kind door omstandigheden onderwijs heeft ‘gemist’ of omdat het kind meer instructie nodig heeft om de informatie te verwerken. De praktijk biedt hulp aan kinderen met specifieke leerproblemen op het gebied van: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, dyslexie/dyscalculie, citotraining, studievaardigheden & werkhouding/concentratie.

 

Voor scholen
In het kader van het passend onderwijs moeten alle basisscholen een passend onderwijszorgarrangement voor elke individueel kind kunnen bieden. Voor leerlingen met een onderwijs ondersteuning arrangement (OOA) kan ook een beroep gedaan worden op de expertise van RT praktijk Zaanstad. In een overleg wordt de invulling van het zorgarrangement besproken en worden afspraken rondom begeleiding en tarieven in een begeleidingsovereenkomst vastgelegd. Na ondertekening door beide partijen kan de begeleiding beginnen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@rtpraktijkzaanstad.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *